We Share Knowledge

Các kiểu kiến trúc phần mềm thông dụng

June 6, 2020

1. Kiến trúc MVC (Model View Controller)

1.1 Tổng quan về MVC:

 

Hình 1. Mô hình MVC cơ bản
(nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller

Kiến trúc MVC được giới thiệu lần đầu vào năm 1970 [Wikipedia]. MVC phân tách logic của chương trình phần mềm làm ba phần riêng biệt: Model, View và Controller:

  • Model: là đối tượng dùng để chứa dữ liệu của chương trình. Model có thể tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau: trong bộ nhớ, database, files, ..v..v.
  • View: là đối tượng hiển thị giao diện người dùng và có thể nhận các sự kiện tương tác từ người dùng. Những gì hiển thị bởi View phản ánh trạng thái hiện tại của Model.
  • Controller: là đối tượng dùng để điều phối sự  tương tác qua lại giữa người dùng với View và Model. Controller thông qua View để nhận các sự kiện giao diện (chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng, ..v..v..) từ người dùng. Sau đó cập nhật dữ liệu. Sau đó cập nhật View để thể hiện những thay đổi mới nhất của Model.

Việc phân tách logic của phần mềm ra thành nhiều phần giúp cho code trở nên dễ đọc, dể viết và dễ chỉnh sửa hơn. Điểm mạnh của MVC là phần View có thể được phân tách rất rõ ràng ra khỏi Model và Controller.

1.2 Áp dụng MVC vào ứng dụng desktop

Đang viết

1.3 Áp dụng MVC vào ứng dụng web

Đang viết

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}